Spring til indhold

Birkerød Petanque Klub

Birkerød Petanque Klubs formål er at give “birkerødder” – og “rødder” fra nærliggende nabolag – mulighed for at dyrke en fælles interesse for det gamle, traditionsrige franske spil, petanque.

Klubben er medlem af DGI og baserer i stor udstrækning sine aktiviteter på DGIs regelsæt og retningslinier. Petanque spilles således i klubben efter “Regler for petanque i DGI“, der kan ses via nærværende link! De basale regler fremgår af nærværende link: “Petanqueregler“.

Klubbens hjemsted

Klubben har baner og faciliteter i Birkerød Gamle Præstegård på adressen
Stationsvej 32, 3460 Birkerød

Nærmere information ang. klubbens baner etc., se: Klubbens faciliteter!

Klubbens aktiviteter og kalender

Det faste ugentlige spil

Der spilles hele året – i det omfang vejrliget tillader det:
* søndage med start kl. 10 (normalt 2 spil)
* torsdage med start kl. 11 (normalt 1 spil).

Tilmelding er ikke nødvendig!
Hold- og banefordeling sker ved spillets begyndelse på grundlag af samlet udkast med én kugle mod grisen.

Samarbejde med ABS, “Aktive Seniorer i Birkerød”

Klubben inviterer jævnligt medlemmer af ABS til gratis og under vejledning af medlemmer fra Petanqueklubben at prøve, om medlemsskab af Petanqueklubben kunne have interesse.

Klubbens øvrige, planlagte aktiviteter

fremgår af “Klubbens Aktivitetskalender“.

Bestyrelsen har, som noget nyt, tilmeldt klubben deltagelse i “”Klør 5” turneringen, der afvikles 4 gange i perioden oktober – marts.
For nærmere info, se  “Klubbens aktivitetskalender“.

Husk!

Klubbens Vinturnering 2023:
næste “omgang” søndag d. 14/5 kl. 10!

Formanden har udsendt information om Formiddagspetanque i DGI-regi i 1. halvår 2023.
Ønsker klubbens medlemmer at deltage i et eller flere af arrangementerne, må man selv tilmelde sig – ref.
Formiddagspetanque 1H-2023.
Denne information er også tilgængelig under “Klubbens aktiviteter“.

Medlemskab af klubben

Det årlige kontingent er af den seneste generalforsamling fastsat til 200 kr.
Kontingent indbetales senest d. 1/5 på klubbens bankkonto:
Regnr.: 9570 Kontonr.: 001 323 6003

Anmodning om medlemsskab fremsendes til klubbens email-adresse:
kontakt-BPK@outlook.dk